jo.orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze  www.orzesze.pl
Zespół Szkół Gimnazjum Nr 1 strona główna 

Zespół Szkół Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum nr 1
Rodzaj Placówka Oświatowa
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy  43-180 Orzesze
Adres jednostki ul. Karola Miarki 1a
Kontakt

tel. (32) 22-15-234

Dyrektor

mgr Gabriela Kret 

WWW: 

www.zsorzesze.neostrada.pl

e-mail:

zsorzesze.sekretariat@wp.pl

REGON:

 277873012

NIP:  635-16-64-786
 

 

Godziny Funkcjonowania Sekretariatu

poniedziałek

07 30 - 1530

wtorek

07 30 - 1530

środa

07 30 - 1530

czwartek

07 30 - 1530

piątek

07 30 - 1530
 

Opublikowane przez: Mariusz Pastuszka | Data wprowadzenia: 2013-10-03 18:47:48 | Data modyfikacji: 2014-05-31 21:41:53.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo,
szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe Państwa i ich dzieci przedstawiam informację, która pomoże
to ustalić.

1. Administratorem Państwa/dziecka danych osobowych jest Zespół Szkół-Szkoła Podstawowa
Nr 1 z siedzibą w Orzeszu tel: 32-2215234 email: zsorzesze.sekretariat(at)wp.pl

2. W Zespole Szkół- Szkole Podstawowej nr 1 w Orzeszu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem tel. 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod(at)orzesze.pl
Chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane
z przetwarzaniem przez ZS- SP1 w Orzeszu danych osobowych.

3. Dane osobowe Państwa/ dzieci będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających
z przepisu prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit., Państwa danych jest art. 6 ust. 1
lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 

5. Odbiorcami Państwa/dzieci danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający
z zawartych umów. 

6. Państwa/dzieci dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

7. Państwa/ dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez ZS- Szkołę Podstawową nr 1
w Orzeszu przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.

8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od ZS- Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzeszu ograniczenia przetwarzania danych,
a także do ich przenoszenia.

9. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.

11. Państwa/dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-26 21:56:56 | Data modyfikacji: 2018-05-26 22:04:13.

Zobacz:
 Status Prawny .  Dyrektor .  Pracownicy .  Statut .  Regulaminy .  Informacje o majątku .  Informacje nieudostępnione .  Rejestry i archiwa .  Załatwianie Spraw .  Ogłoszenia o naborze .  Dokumenty kontroli .  Redaktorzy BIP . 
Data wprowadzenia: 2018-05-26 21:56:56
Data modyfikacji: 2018-05-26 22:04:13
Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.orzesze.bip.gmina.pl