Przedszkole Nr 6

 
Rodzaj Jednostka Organizacyjna Gminy 
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy  43-180 Orzesze
Adres jednostki ul. Mikołowska 128
Kontakt

tel. (32) 2213552

Dyrektor

dyr. Bernadeta Siecińska
e-mail: p6orzesze@op.pl

WWW: 

 www.przedszkole6.orzesze.pl

REGON:

 272002063

NIP:  635-16-36-703
 
 
 
 
  Orzesze 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo,
szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą
to ustalić.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 6 Bernadeta Siecińska z siedzibą w Orzeszu, tel: 32/2213552 mail: p6orzesze@op.pl />2. W Przedszkolu nr6 w Orzeszu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
Chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane
z przetwarzaniem przez Przedszkole nr 6 w Orzeszu danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe będą przez Przedszkole nr 6 w Orzeszu przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od Przedszkola nr 6 w Orzeszu ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
9. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

 

Godziny Funkcjonowania Sekretariatu

poniedziałek

07.30 - 15.30

wtorek

07.30- 15.30

środa

07.00 - 15.00

czwartek

07.30 - 15.30

piątek

07.30- 14.00
 

Opublikowane przez: Agata Erm | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2019-09-25 15:06:57.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2019-09-25 15:06:57
Opublikowane przez: Agata Erm