> Informacje o majątku

Informacje o majątku

Środki trwałe Gimnazjum nr 1 wg stanu na 31.12.2013
Grunty - 572 260,00
Budynki i obiekty pomocnicze - 2 138 023,23
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 30 690,32
Razem: 2 740 973,55

Pozostałe środki trwałe Gimnazjum nr 1 wg stanu na 31.12.2013
Pozostałe środki trwałe - 249 278,78
Księgozbiory - 54 122,27
Wartości niematerialne i prawne - 7 960,23

Środki trwałe - 31.12.2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Pastuszka | Autor: Gabriela Kret | Data wprowadzenia: 2014-05-31 21:50:04 | Data modyfikacji: 2014-05-31 21:56:08.
Data wprowadzenia: 2014-05-31 21:50:04
Data modyfikacji: 2014-05-31 21:56:08
Autor: Gabriela Kret
Opublikowane przez: Mariusz Pastuszka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl