Środki trwałe Szkoły Podstawowej nr 1 wg stanu na 31.12.2019
Grunty - 572 260,00
Budynki i obiekty pomocnicze - 1 148 537,90
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 80 689,00
Razem: 1 801 486,90


Pozostałe środki trwałe Szkoły Podstawowej nr 1 wg stanu na 31.12.2019
Pozostałe środki trwałe – 467 574,10
Księgozbiory - 84 758,25
Wartości niematerialne i prawne – 11 365,44

 

Środki trwałe Gimnazjum nr 1 wg stanu na 31.12.2013
Grunty - 572 260,00
Budynki i obiekty pomocnicze - 2 138 023,23
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 30 690,32
Razem: 2 740 973,55

Pozostałe środki trwałe Gimnazjum nr 1 wg stanu na 31.12.2013
Pozostałe środki trwałe - 249 278,78
Księgozbiory - 54 122,27
Wartości niematerialne i prawne - 7 960,23

Środki trwałe - 31.12.2013

 

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Autor: Gabriela Kret | Data wprowadzenia: 2014-05-31 21:50:04 | Data modyfikacji: 2020-11-12 15:18:04.
Data wprowadzenia: 2014-05-31 21:50:04
Data modyfikacji: 2020-11-12 15:18:04
Autor: Gabriela Kret
Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk