Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna zawarta
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin
i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r.ze zmianami) i Statut Szkoły.
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
- Interesantów przyjmuje: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciele oraz
pracownicy administracji.
- Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
- Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.
- Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
- Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie
informacji.
- Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.
W sprawach pilnych codziennie po uprzednim uzgodnieniu

Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet
pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, świetlica, stołówka szkolna.


Godziny pracy sekretariatu szkoły
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-15.00
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-15.00


Godziny pracy pedagoga szkolnego - mgr Bożena Kołodziej
poniedziałek 7.30-9.45; 12.30-15.30
wtorek 7.45-14.15
środa 11.00-14.00
czwartek 11.30-14.30
piątek 7.45-14.15

Godziny pracy świetlicy szkolnej
poniedziałek 6.30-16.30
wtorek 6.30-16.30
środa 6.30-16.30
czwartek 6.30-16.30
piątek 6.30-16.30

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Autor: Gabriela Kret | Data wprowadzenia: 2015-02-18 16:22:19 | Data modyfikacji: 2020-11-12 15:26:14.
Data wprowadzenia: 2015-02-18 16:22:19
Data modyfikacji: 2020-11-12 15:26:14
Autor: Gabriela Kret
Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk