> Dyrektor

Dyrektor

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Poległych na Pasternioku
43-180 Orzesze
ul. Karola Miarki 1a
NIP   635-16-64-786
REGON   277873012

mgr Gabriela Kret -  dyrektor

mgr Regina Bujar - zastępca dyrektora

 

Opublikowane przez: Mariusz Pastuszka | Data wprowadzenia: 2014-05-31 21:33:43.
 

Opublikowane przez: Mariusz Pastuszka | Autor: Gabriela Kret | Data wprowadzenia: 2014-05-31 22:34:00.
Data wprowadzenia: 2014-05-31 22:34:00
Autor: Gabriela Kret
Opublikowane przez: Mariusz Pastuszka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl