Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Pastuszka | Data wprowadzenia: 2014-05-31 21:35:08.
 

Opublikowane przez: Mariusz Pastuszka | Autor: Gabriela Kret | Data wprowadzenia: 2014-05-31 22:34:30.
Data wprowadzenia: 2014-05-31 22:34:30
Autor: Gabriela Kret
Opublikowane przez: Mariusz Pastuszka