Szkoła Pdstawowa Nr 4

Rodzaj

Placówka Oświatowa

Lokalizacja

woj. śląskie, pow. mikołowski 

Kod pocztowy 

43-183 Orzesze - Jaśkowice

Adres jednostki

ul. Stuska 10

Kontakt

tel. (32) 22-15-558

Dyrektor

mgr Aleksandra Ratka-Bossard

e-mail:

 sp4orzesze@interia.pl

WWW: 

 www.sp4.orzesze.pl

NIP:

 635-16-36-790

REGON:

000730827

 
 
 
Godziny Funkcjonowania Sekretariatu

poniedziałek

07 30 - 1530

wtorek

07 30 - 1530

środa

07 30 - 1530

czwartek

07 30 - 1530

piątek

07 30 - 1530
 

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-04-17 00:47:29 | Data modyfikacji: 2015-11-19 13:44:20.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo,
szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą
to ustalić.


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 4 z siedzibą w Orzeszu, ul. Stuska 10, e-mail: sp4orzesze@interia.pl


2. W Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu został powołany Inspektor Ochrony Danych,
z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.


3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).


5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.


6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.


7. Państwa dane osobowe będą przez SP4 w Orzeszu przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.


8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od UM Orzesze ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.


9. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


10. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.


11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Kliś | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:33:26 | Data modyfikacji: 2020-11-18 08:20:59.

Zobacz:
 Deklaracja dostępności .  Status Prawny .  Dyrektor .  Pracownicy .  Statut .  Regulaminy  .  Informacje o majątku .  Informacje nieudostępnione .  Rejestry i archiwa .  Załatwianie Spraw .  Ogłoszenia o naborze .  Sprawozdania finansowe .  Dokumenty kontroli .  Redaktorzy BIP . 
Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:33:26
Data modyfikacji: 2020-11-18 08:20:59
Opublikowane przez: Katarzyna Kliś