Szkoła nr 3 im. Stanisława Ligonia
Rodzaj Placówka Oświatowa
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy  43-180 Orzesze - Zawada
Adres jednostki ul. Szkolna 44
Kontakt

tel. 32 22 15 271

Dyrektor

mgr Ewa Golus

WWW: 

www.sp3.orzesze.pl

ePUAP

/gim2orzesze/SkrytkaESP

e-mail:

sp3@orzesze.pl

REGON:

 367586100

NIP:  6351843218
 

 

Godziny Funkcjonowania Sekretariatu

poniedziałek

07 30 - 1530

wtorek

07 30 - 1530

środa

07 30 - 1530

czwartek

07 30 - 1530

piątek

07 30 - 1530
 

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Autor: Ewa Golus | Data wprowadzenia: 2013-10-03 18:57:46 | Data modyfikacji: 2021-12-02 20:42:05.

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO
Szanowni Państwo,
szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Orzeszu-Zawadzie, ul. Szkolna 44, tel.32 2215271 e-mail:sp3@orzesze.pl

2. W Szkole Podstawowej nr 3 w Orzeszu-Zawadzie został powołany Inspektor Ochrony Danych-Pani Monika Starok, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Pani Sylwia Chrapek. Kontakt telefoniczny i adres mailowy jw.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

7. Państwa dane osobowe będą przez Szkołę Podstawową nr 3 w Orzeszu - Zawadzie przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.

8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu-Zawadzie ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.

9. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.

11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-14 20:01:06 | Data modyfikacji: 2021-08-16 09:28:46.

Zobacz:
 Deklaracja dostępności .  Status Prawny .  Dyrektor .  Pracownicy .  Statut .  Regulaminy .  Informacje o majątku .  Sprawozdania finansowe .  Informacje nieudostępnione .  Rejestry i archiwa .  Załatwianie Spraw .  Ogłoszenia o naborze .  Dokumenty kontroli .  Redaktorzy BIP . 
Data wprowadzenia: 2014-05-14 20:01:06
Data modyfikacji: 2021-08-16 09:28:46
Opublikowane przez: Teresa Homańczyk