Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą
to ustalić.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Orzeszu, ul. Wieniawskiego 21, e-mail: zgkim@orzesze.pl.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
  6. Państwa dane osobowe będą przez UM Orzesze przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
  7. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
  8. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
Chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez UM Orzesze danych osobowych.


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Rodzaj Jednostka Organizacyjna Gminy 
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy  43-180 Orzesze
Adres jednostki ul. Wieniawskiego 4
Kontakt

tel.  32 2213412
fax. 32 2215263

Numer konta bankowego

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy

75 8454 1040 2002 0030 5990 0001

Kierownik

mgr inż. Wiesław Klar

e-mail: zgkim@orzesze.pl

REGON:

 271775120

NIP:  635-10-42-518
 
Godziny Funkcjonowania Sekretariatu

poniedziałek

0700 - 1500

wtorek

0700 - 1500

środa

0700 - 1500

czwartek

0700 - 1500

piątek

0700 - 1500

 

Godziny Funkcjonowania Kasy

poniedziałek

0900 - 1300

wtorek

0900 - 1300

środa

0900 - 1300

czwartek

0900 - 1300

piątek

0900 - 1300
 

Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2013-10-03 19:48:27 | Data modyfikacji: 2018-05-18 13:50:25.

Zobacz:
 Statut .  Kierownictwo .  Pracownicy .  Zamówienia publiczne - przetargi .  Ogłoszenia-Komunikaty .  Załatwianie Spraw  .  Rejestry i archiwa .  Regulaminy .  Struktura Organizacyjna  .  Informacje o majątku .  Kontrole .  Informacje nieudostępnione .  Oświadczenia majątkowe .  Ogłoszenia o naborze .  Redaktorzy BIP . 
Data wprowadzenia: 2013-10-03 19:48:27
Data modyfikacji: 2018-05-18 13:50:25
Autor: Wiesław Klar
Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl