BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Gminę Orzesze

Nazwa Miasta Orzesze
Województwo, Powiat śląskie, pow. mikołowski
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej ul. Św. Wawrzyńca 21
Kod 43-180 Orzesze
Kontakt tel./fax +48 32 3248800

e-mail: um@orzesze.pl

1. Szkoła Podstawowa Nr 2
2. Szkoła Podstawowa Nr 4
3. Szkoła Podstawowa Nr 5
4. Szkoła Podstawowa Nr 6
5. Szkoła Podstawowa Nr 8
6. Szkoła Podstawowa Nr 9
7. Szkoła Podstawowa Nr 10
8. Zespół Szkół Gimnazjum Nr 1
9. Gimnazjum nr 2
10. Gimnazjum Nr 3
11. Przedszkole Nr 1
12. Przedszkole Nr 2
13. Przedszkole Nr 3
14. Przedszkole Nr 6
15. Przedszkole Nr 7
16. Oddział Przedszkolny Orzesze-Jaśkowice
17. Oddział Przedszkolny Orzesze-Zazdrość
18. Oddział Przedszkolny Orzesze-Mościska
19. Oddział Przedszkolny Orzesze-Zgoń
20. Oddział Przedszkolny Orzesze-Woszczyce
21. Miejski Zespół Oświaty
22. Miejski Ośrodek Kultury
23. Miejska Biblioteka Publiczna
24. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
25. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26. Placówka Wsparcia Dziennego "Przystań"
 

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-11 14:26:59 | Data modyfikacji: 2017-01-02 11:40:28.
Data wprowadzenia: 2016-04-11 14:26:59
Data modyfikacji: 2017-01-02 11:40:28
Opublikowane przez: Admin BIP