Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo

szanując Państwa prywatność oraz dbając o to aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu przy ul. Powstańców 5B a, e-mail: mops@orzesze.pl.

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.

3. Chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu danych osobowych.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 litera c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 str. 1).

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

8. Państwa dane osobowe będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu przetwarzane przez okres określony w przepisach dotyczących obowiązku archiwizowania dokumentacji.

9. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu ograniczenia przetwarzania danych.

10. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.

12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 
Rodzaj Jednostka Organizacyjna Gminy 
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy  43-180 Orzesze
Adres jednostki ul. Powstańców 5B
Kontakt

tel. 797 843 833

tel. 32 2215520, 32 3260736
fax 32 2215520 wew. 15

Kierownik

mgr Danuta Piwońska
e-mail: mops@orzesze.pl

Elektroniczne doręcznie dokumentów

 adres skrytki na ePUAP: /mopsorzesze/skrytka

REGON:

 003457237

NIP:  6351606990

NR KONTA BANKOWEGO:

40 8454 1040 2002 0006 5403 0001

 

 

Godziny Funkcjonowania

poniedziałek

07 30 - 1530

wtorek

07 30 - 1530

środa

07 30 - 1530

czwartek

07 30 - 1530

piątek

07 30 - 1530
 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2013-10-04 04:19:17 | Data modyfikacji: 2020-11-16 10:22:48.

Zobacz:
 Deklaracja dostępności .  Status Prawny .  Ogłoszenia-Komunikaty .  Kierownictwo .  Pracownicy .  Zamówienia publiczne .  Relizacja Zadań .  Statut .  Załatwianie spraw .  Struktura Organizacyjna  .  Informacje o majątku .  Informacje nieudostępnione .  Sprawozdania finansowe .  Oświadczenia majątkowe .  Rejestry i archiwa .  Tryb Działania .  Programy Pomocowe .  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 .  Ogłoszenia o naborze .  Redaktorzy BIP . 
Data wprowadzenia: 2013-10-04 04:19:17
Data modyfikacji: 2020-11-16 10:22:48
Autor: Danuta Piwońska
Opublikowane przez: Maria Leśniak