> Informacje o majątku

Informacje o majątku

Majątek jednostki

Majatek jakim dysponuje Miejski Osrodek Kultury w Orzeszu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się nastepująco:


Środki trwałe  - razem: 112.089,94


- urządzenia techniczne i maszyny ( grupa ,,3 - 6'') - 5.865,00


- narzędzia, przyrządy, ruhomosci i wyposażenie (grupa ,,8'') - 106.224,94  


Wartości niematerialne i prawne  - 14.826,05

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2015-02-24 15:06:28 | Data modyfikacji: 2015-02-26 11:31:54.
Data wprowadzenia: 2015-02-24 15:06:28
Data modyfikacji: 2015-02-26 11:31:54
Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens
ObowižEzuje od: 2015-01-01
Opublikowane przez: Iwona Wójcik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl