Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W ROKU 2020

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Monika Bogusz | Autor: Monika Bogusz | Data wprowadzenia: 2020-01-07 18:38:00.

Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku do 3 lat dla Miejskiego Żłobka w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Monika Bogusz | Autor: Monika Bogusz | Data wprowadzenia: 2019-11-25 15:24:48 | Data modyfikacji: 2019-12-18 14:41:52.
Data wprowadzenia: 2019-11-25 15:24:48
Data modyfikacji: 2019-12-18 14:41:52
Autor: Monika Bogusz
Opublikowane przez: Monika Bogusz