MŻ0.26.1.2021

Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku do 3 lat dla Miejskiego Żłobka w Orzeszu na 2022r.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dc2ae6dd-5599-4ecb-9bf1-be733e1f37a3

 

Opublikowane przez: Monika Bogusz | Autor: Monika Bogusz | Data wprowadzenia: 2021-11-16 14:54:29.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W ROKU 2021

Treść dokumentu

Plan postępowań na 2021

 

Opublikowane przez: Monika Bogusz | Autor: Monika Bogusz | Data wprowadzenia: 2020-12-22 15:16:04 | Data modyfikacji: 2021-11-16 14:46:51.

Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku do 3 lat dla Miejskiego Żłobka w Orzeszu na 2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Monika Bogusz | Autor: Monika Bogusz | Data wprowadzenia: 2020-10-06 15:05:54 | Data modyfikacji: 2020-12-07 19:37:18.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W ROKU 2020

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Monika Bogusz | Autor: Monika Bogusz | Data wprowadzenia: 2020-01-07 18:38:00.

Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku do 3 lat dla Miejskiego Żłobka w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Monika Bogusz | Autor: Monika Bogusz | Data wprowadzenia: 2019-11-25 15:24:48 | Data modyfikacji: 2019-12-18 14:41:52.
Data wprowadzenia: 2019-11-25 15:24:48
Data modyfikacji: 2019-12-18 14:41:52
Autor: Monika Bogusz
Opublikowane przez: Monika Bogusz