Status Prawny

Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Broniewskiego w Orzeszu jest jednostką organizacyjną Miasta Orzesze, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, działającej na podstawie ustawy o systemie oświaty. Szkoła ma strukturę organizacyją klas I - VI z oddziałami przedszkolnymi. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Orzesze. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku.

 

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:31:23.
Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:31:23
Opublikowane przez: Danuta Zabłocka