> Status Prawny

Status Prawny

Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Broniewskiego w Orzeszu jest jednostką organizacyjną Miasta Orzesze, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, działającej na podstawie ustawy o systemie oświaty. Szkoła ma strukturę organizacyją klas I - VI z oddziałami przedszkolnymi. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Orzesze. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku.

 

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:31:23.
Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:31:23
Opublikowane przez: Danuta Zabłocka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl