Załatwianie Spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

telefonicznie/fax: 32 2213101
listownie: Przedszkole nr 7 ul. Mleczna 2, 43-186 Orzesze
e-mail: p7orzesze@vp.pl
osobiście: w godzinach pracy sekretariatu przedszkola
u dyrektora przedszkola:
poniedziałek 14.30 – 15.00
czwartek 7.30 - 8.30

Sprawy wychowawczo – opiekuńcze dotyczące wychowanków rodzice / prawni opiekunowie mogą załatwiać osobiście z wychowawcami grup.
Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą skarg i wniosków.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Dziuba | Data wprowadzenia: 2014-10-19 21:18:50 | Data modyfikacji: 2014-10-19 21:25:16.
Data wprowadzenia: 2014-10-19 21:18:50
Data modyfikacji: 2014-10-19 21:25:16
Opublikowane przez: Krzysztof Dziuba