Status Prawny

Status prawny

STATUS PRAWNY


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu-Zazdrości jest szkołą publiczną, sześcioklasową w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, przyjmujący dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Organem prowadzącym szkołę jest gmina Orzesze.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Spyra | Autor: Dyrektor | Data wprowadzenia: 2014-07-02 13:20:11 | Data modyfikacji: 2014-07-02 14:09:38.
Data wprowadzenia: 2014-07-02 13:20:11
Data modyfikacji: 2014-07-02 14:09:38
Autor: Dyrektor
ObowižEzuje od: 2014-07-02
Opublikowane przez: Katarzyna Spyra