Status Prawny


Oddział przedszkolny jest oddziałem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu - Jaśkowicach.

Szkoła jest jednostka budżetową.

 

Organ prowadzący szkołę : Miasto Orzesze.


Organ sprawujący nadzór pedagogiczny szkoły: Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w Rybniku.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Kliś | Data wprowadzenia: 2014-07-01 13:02:09 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:31:54.
Data wprowadzenia: 2014-07-01 13:02:09
Data modyfikacji: 2017-11-17 08:31:54
Opublikowane przez: Katarzyna Kliś