> Rejestry i Archiwa

Rejestry i Archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzone w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałem Przedszkolnym w Orzeszu - Woszczycach

W Szkole Podstawowej nr 10 prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:
•Ewidencja akt osobowych;
•Księga ewidencji dzieci;
•Księga ewidencji uczniów
•Rejest aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych;
•Ewidencja wydanych świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej;
•Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej;
•Księgi inwentarzowe;
•Księga zastępstw;
•Rejestr wydanych kart rowerowych;
•Rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
•Rejestr wydawanych zaświadczeń;
•Rejestr korespondencji;
•Księga druków ścisłego zarachowania;
•Archiwum dokumentacji szkoły.

 

Opublikowane przez: Danuta Zgoł | Autor: Violetta Owczorz | Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:24:41.
Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:24:41
Autor: Violetta Owczorz
Opublikowane przez: Danuta Zgoł
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl