REKRUTACJA

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
NA TEMAT REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wydział Edukacji przy Urzędzie Miasta Orzesze informuje, że rekrutacja do orzeskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w terminie od 14 do 25 stycznia 2019r.
W rekrutacji mogą brać udział dzieci z roczników 2013 – 2016.

Jednocześnie Rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli w obecnym roku szkolnym przypominamy o konieczności złożenia w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, deklaracji woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w tymże przedszkolu.

Deklarację należy złożyć w terminie od 7 do 11 stycznia 2019r.

Nie złożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu. 

 

Opublikowane przez: Joanna Malich | Data wprowadzenia: 2019-01-11 09:21:14.
Data wprowadzenia: 2019-01-11 09:21:14
Opublikowane przez: Joanna Malich