Status PrawnyMiejski Zespół Oświaty został utworzony na mocy uchwały XIV/86/95 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 24 listopada 1995r. jako jednostka organizacyjna Gminy Orzesze.


Głównym zadaniem Miejskiego Zespołu Oświaty jest tworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych, finansowych i gospodarczych placówkom oświatowym prowadzonym przez Miasto Orzesze dla zapewnienia właściwego ich działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania, opieki i pracy.

 

Opublikowane przez: Monika Mucha | Data wprowadzenia: 2014-05-17 21:47:44.
Data wprowadzenia: 2014-05-17 21:47:44
Opublikowane przez: Monika Mucha