Zamówienia publiczne - przetargi

Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku
szkolnym 2016/2017

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyniki postępowania

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Monika Mucha | Data wprowadzenia: 2016-04-06 12:20:31 | Data modyfikacji: 2016-04-06 12:26:36.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku
szkolnym 2015/2016

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyniki postępowania

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Monika Mucha | Data wprowadzenia: 2015-02-23 15:17:36 | Data modyfikacji: 2015-03-27 08:34:26.
Data wprowadzenia: 2015-02-23 15:17:36
Data modyfikacji: 2015-03-27 08:34:26
Opublikowane przez: Monika Mucha