Status prawny

STATUS PRAWNY


•Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałem Przedszkolnym im. Gustawa Morcinka w Orzeszu- Woszczycach  jest szkołą publiczną, ośmioklasową w rozumieniu art. 117 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy Wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 60 z późn. zm.) w związku z art. 88 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 59 z późn. zm.) zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. Na terenie szkoły funkcjonuje oddział przedszkolny, przyjmujący dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
•Organem prowadzącym szkołę jest gmina Orzesze.
•Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.

 

Opublikowane przez: Danuta Zgoł | Autor: Violetta Owczorz | Data wprowadzenia: 2014-05-20 13:39:03 | Data modyfikacji: 2018-01-04 11:28:36.
Data wprowadzenia: 2014-05-20 13:39:03
Data modyfikacji: 2018-01-04 11:28:36
Autor: Violetta Owczorz
Opublikowane przez: Danuta Zgoł