Rejestry i Archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa w SP 10

Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzone w Szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu - Woszczycach

W Szkole Podstawowej nr 10 prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:
•Ewidencja akt osobowych;
•Księga ewidencji dzieci;
•Księga ewidencji uczniów
•Rejest aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych;
•Ewidencja wydanych świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej;
•Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej;
•Księgi inwentarzowe;
•Księga zastępstw;
•Rejestr wydanych kart rowerowych;
•Rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
•Rejestr wydawanych zaświadczeń;
•Rejestr korespondencji;
•Księga druków ścisłego zarachowania;
•Archiwum dokumentacji szkoły.

 

Opublikowane przez: Danuta Zgoł | Autor: Violetta Owczorz | Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:07:41.
Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:07:41
Autor: Violetta Owczorz
Opublikowane przez: Danuta Zgoł