Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej nr
10 w Orzeszu - Woszczycach
 Regulamin Rady Pedagogicznej.doc

Opublikowane przez: Danuta Zgoł | Autor: Violetta Owczorz | Data wprowadzenia: 2014-05-23 09:49:35 | Data modyfikacji: 2014-05-23 09:55:30.
Program Wychowawczy SP 10
 Program wychowawczy SP10.doc

Opublikowane przez: Danuta Zgoł | Autor: Violetta Owczorz | Data wprowadzenia: 2014-05-23 09:52:18.

Szkolny program profilaktyczny "Przeciwdziałanie agresji i przemocy"

 SZKOLNY PROGRAM profilaktyczny.doc

Opublikowane przez: Danuta Zgoł | Autor: Violetta Owczorz | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:34:29.
Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w
szkole
 procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w szkole.doc

Opublikowane przez: Danuta Zgoł | Autor: Violetta Owczorz | Data wprowadzenia: 2014-11-06 12:23:45.
Data wprowadzenia: 2014-11-06 12:23:45
Autor: Violetta Owczorz
ObowižEzuje od: 2014-10-23
Opublikowane przez: Danuta Zgoł