> Regulaminy

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej nr
10 w Orzeszu - Woszczycach
 
Regulamin Rady Pedagogicznej.doc

Opublikowane przez: Danuta Zgoł | Autor: Violetta Owczorz | Data wprowadzenia: 2014-05-23 09:49:35 | Data modyfikacji: 2014-05-23 09:55:30.
Program Wychowawczy SP 10
 
Program wychowawczy SP10.doc

Opublikowane przez: Danuta Zgoł | Autor: Violetta Owczorz | Data wprowadzenia: 2014-05-23 09:52:18 | Data modyfikacji: 2014-05-23 09:55:30.

Szkolny program profilaktyczny "Przeciwdziałanie agresji i przemocy"

 
SZKOLNY PROGRAM profilaktyczny.doc

Opublikowane przez: Danuta Zgoł | Autor: Violetta Owczorz | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:34:29 | Data modyfikacji: 2014-05-23 09:55:30.
Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w
szkole
 
procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w szkole.doc

Opublikowane przez: Danuta Zgoł | Autor: Violetta Owczorz | Data wprowadzenia: 2014-11-06 12:23:45 | Data modyfikacji: 2014-05-23 09:55:30.
Data wprowadzenia: 2014-11-06 12:23:45
Autor: Violetta Owczorz
ObowižEzuje od: 2014-10-23
Opublikowane przez: Danuta Zgoł
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl