> Status Prawny

Status Prawny

Status Prawny

 

  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Orzeszu- Mościskach  jest szkołą publiczną, sześcioklasową w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
  • Organem prowadzącym szkołę jest gmina Orzesze.
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach delegatura w Rybniku.

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Pietrzyk | Autor: Beata Kałwak | Data wprowadzenia: 2014-05-16 09:52:56 | Data modyfikacji: 2016-06-16 21:45:10.
Data wprowadzenia: 2014-05-16 09:52:56
Data modyfikacji: 2016-06-16 21:45:10
Autor: Beata Kałwak
Opublikowane przez: Anna Pietrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl