> Regulaminy i procedury

Regulaminy i procedury

Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej im.
B. Chrobrego w Orzeszu Mościskach

W szkole obowiązują następujące regulaminy:

 • Regulamin Rady pedagogicznej
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych
 • Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego
 • Regulamin świetlicy szkolnej
 • Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 8
 • Regulamin stołówki szkolnej
 • Procedura przyprowadzania i odbieraniu dzieci z oddziału przedszkolnego
 • Procedura przyprowadzania i odbieraniu dzieci sześcioletnich ze szkoły
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 

Opublikowane przez: Anna Pietrzyk | Autor: Anna Pietrzyk | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:14:00 | Data modyfikacji: 2017-07-13 16:24:31.

Zobacz:
 Regulamin Rady Pedagogicznej .  Regulamin Rady Rodziców .  Regulamin Samorządu Uczniowskiego .  Regulamin udzielania zamówień publicznych  .  Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego .  Regulamin świetlicy szkolnej .  Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 8 .  Regulamin stołówki szkolnej .  Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego .  Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci sześcioletnich ze szkoły .  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych . 
Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:14:00
Data modyfikacji: 2017-07-13 16:24:31
Autor: Anna Pietrzyk
Opublikowane przez: Anna Pietrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl