> Regulaminy i procedury

Regulaminy i procedury

Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej im.
B. Chrobrego w Orzeszu Mościskach

W szkole obowiązują następujące regulaminy:

  • Program Wychowawczo - Profilaktyczny
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych
  • Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego
  • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 

Opublikowane przez: Anna Pietrzyk | Autor: Anna Pietrzyk | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:14:00 | Data modyfikacji: 2017-12-03 00:03:50.

Zobacz:
 Program Wychowawczo - Profilaktyczny .  Regulamin udzielania zamówień publicznych  .  Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego .  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych . 
Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:14:00
Data modyfikacji: 2017-12-03 00:03:50
Autor: Anna Pietrzyk
Opublikowane przez: Anna Pietrzyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl