Zamówienia publiczne - przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2019R.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2019R.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:12:06.
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego
roboty budowlane podczas realizacji inwestycji
pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
Gminie Orzesze”

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Centralny


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

II zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2019-01-07 15:45:21 | Data modyfikacji: 2019-01-07 16:25:34.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ
PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2018 R.

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Krzysztof Krawczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-15 14:05:43 | Data modyfikacji: 2018-01-15 14:22:47.
Wymiana dachu oraz remont mieszkan w budynku
komunalnym w Orzeszu przy ul. Klubowej 34

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy)

Informacja o wyniku postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2016-07-27 16:03:28.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie
Orzesze – wykonanie dokumentacji projektowej
budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza -
Śródmieścia ul. Wieniawskiego do oczyszczalni
ścieków w Orzeszu-Zawiści ul. Centralna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy)

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2016-04-13 14:33:36 | Data modyfikacji: 2016-04-13 15:00:04.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie
Orzesze – wykonanie dokumentacji projektowej
oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiśc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy)

Informacja o wyniku postępowania

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2016-03-30 13:31:33 | Data modyfikacji: 2016-05-16 13:10:19.
Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu Jaskowicach
zadanie nr 2

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wyjaśnienie do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2015-07-13 14:56:03 | Data modyfikacji: 2015-07-23 07:33:28.
Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu Jaśkowicach

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2014-10-08 15:18:00 | Data modyfikacji: 2015-02-26 10:17:27.
Budowa kontenerowej stacji zlewnej ścieków
dowożonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia BZP (15.07)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2014-07-09 14:08:21 | Data modyfikacji: 2015-02-26 10:17:22.

Budowa kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej

Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana i wyjaśnienie SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:01:35 | Data modyfikacji: 2015-02-26 10:17:18.
Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:01:35
Data modyfikacji: 2015-02-26 10:17:18
Autor: Wiesław Klar
ObowižEzuje od: 2014-06-17
Opublikowane przez: Ewelina Gawlik