Informacje o majątku

Środki trwałe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu według stanu na dzień 31.12.2017 r.

  • Grunty (grupa 0) – 931 843,50 zł

  • Budynki (grupa 1) – 8 934 510,37 zł

  • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) – 46 611 549,40 zł

  • Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6) – 295 714,40 zł

  • Środki transportu (grupa 7) – 194 531,55 zł

  • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) – 359 506,52 zł

RAZEM : 57 327 655,74 zł

 

Pozostałe środki trwałe – 146 314,76 zł

Wartości niematerialne i prawne – 97 308,50 zł

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2014-05-30 15:07:38 | Data modyfikacji: 2019-05-09 08:12:58.
Data wprowadzenia: 2014-05-30 15:07:38
Data modyfikacji: 2019-05-09 08:12:58
Autor: Wiesław Klar
Opublikowane przez: Ewelina Gawlik