> Informacje o majątku

Informacje o majątku

Środki trwałe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu według stanu na dzień 31.12.2016 r.

  • Grunty (grupa 0) – 877 049,00 zł

  • Budynki (grupa 1) – 5 796 435,63 zł

  • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) – 46 169 705,12 zł

  • Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6) – 295 714,40 zł

  • Środki transportu (grupa 7) – 194 531,55 zł

  • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) – 87 336,05 zł

RAZEM : 53 420 771,75 zł

 

Pozostałe środki trwałe – 131 521,64 zł

Wartości niematerialne i prawne – 81 149,08 zł

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2014-05-30 15:07:38 | Data modyfikacji: 2017-05-12 09:41:56.
Data wprowadzenia: 2014-05-30 15:07:38
Data modyfikacji: 2017-05-12 09:41:56
Autor: Wiesław Klar
Opublikowane przez: Ewelina Gawlik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl