Regulaminy

 regulamin wynagradzania nauczycieli sp9.pdf

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Autor: Dyrektor szkoły mgr Olga Kaniewska | Data wprowadzenia: 2014-05-21 11:57:24 | Data modyfikacji: 2015-03-17 12:48:27.
 Regulamin boisk szkolnych przy SP 9 w Orzeszu - Zgoniu.pdf

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Autor: Dyrektor szkoły mgr Olga Kaniewska | Data wprowadzenia: 2014-05-21 12:34:32 | Data modyfikacji: 2015-03-17 12:50:23.
 Regulamin wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych.pdf

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Autor: Dyrektor szkoły mgr Olga Kaniewska | Data wprowadzenia: 2014-05-21 12:37:36 | Data modyfikacji: 2015-03-17 12:50:51.
 Procedura organizowania nauczania indywidualnego SP 9.doc

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Autor: Dyrektor szkoły mgr Olga Kaniewska | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:30:10 | Data modyfikacji: 2015-03-17 12:51:15.
 Regulamin Biblioteki Szkolnej SP 9.doc

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Autor: Dyrektor szkoły mgr Olga Kaniewska | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:31:57 | Data modyfikacji: 2015-03-17 12:52:03.
 Regulamin szkoły SP 9.doc

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Autor: Dyrektor szkoły mgr Olga Kaniewska | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:35:37 | Data modyfikacji: 2015-03-20 10:35:03.
 Regulamin świetlicy szkolnej SP9.doc

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:36:41.
 Regulamin wycieczek SP 9.doc

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:37:29.
 Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty SP9.doc

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:38:28.
 Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych SP 9.doc

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Autor: Dyrektor szkoły mgr Olga Kaniewska | Data wprowadzenia: 2015-03-17 12:57:31.
 Regulamin Rady Pedagogicznej-SP 9.doc

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Data wprowadzenia: 2015-03-20 09:28:16.
 Program profilaktyki SP 9.doc

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Autor: Rada Rodziców i Raa Pedagogiczna | Data wprowadzenia: 2015-03-20 10:24:26.
 Program wychowawczy SP 9.doc

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Autor: Rada Rodziców i Raa Pedagogiczna | Data wprowadzenia: 2015-03-20 10:30:07.
Data wprowadzenia: 2015-03-20 10:30:07
Autor: Rada Rodziców i Raa Pedagogiczna
Opublikowane przez: Danuta Zabłocka