Rejestry i Archiwa

REJESTRY I ARCHIWA


1. Arkusze ocen  


2. Księga ewidencji dzieci Szkon Podstawowej nr 9 im. W. Broniewskiego w Orzeszu - Zgoniu


3. Księga uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Broniewskiego w Orzeszu - Zgoniu


4. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej


5. Rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego


6. Rejestr Akt Osobowych pracowników szkoły


7. Protokoły Rady Pedagogicznej


8. Protokoły Rady Rodziców


9. Rejestr dzieci przyjętych do przedszkola


10.Księga inwentarzowa ilościowa


11.Księga inwentarzowa ilościowo-wartościowa

 

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Data wprowadzenia: 2014-05-23 11:44:25 | Data modyfikacji: 2014-05-23 11:48:02.
Data wprowadzenia: 2014-05-23 11:44:25
Data modyfikacji: 2014-05-23 11:48:02
Opublikowane przez: Danuta Zabłocka