Rejestry i archiwa

Rejestry i archiwa

 W Przedszkolu Nr 6 prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:


1) Zbiór nr 1 – Księga druków ścisłego zarachowania


2) Zbiór nr 2 – Akta osobowe pracowników,


3) Zbiór nr 3 – Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników,


4) Zbiór nr 4 – Księga zastępstw nauczycieli,


5) Zbiór nr 5 – Protokoły Rady Pedagogicznej,


6) Zbiór nr 6 – Ewidencja urlopów pracowników niepedagogicznych,


7) Zbiór nr 7 – Ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej,


8) Zbiór nr 8 – Rejestr delegacji służbowych,


9) Zbiór nr 9 – Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,


10) Zbiór nr 10 – Ewidencja osób korzystających ze świadczeń Funduszu Socjalnego,


11) Zbiór nr 11 – Księga dzieci,


12) Zbiór nr 12 – Dzienniki zajęć,


13) Zbiór nr 13 – Ewidencja wydanych zaświadczeń o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,


14) Zbiór nr 14 – Ewidencja dzieci i nauczycieli,


15) Zbiór nr 15 – Rejestr wypadków dzieci,


16) Zbiór nr 16 – Zbiór upoważnień,


17) Zbiór nr 17 – Archiwum (akta osobowe pracowników),


18) Zbiór nr 18 – Arkusz organizacji roku szkolnego,


19) Zbiór nr 19 – Opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej

 

Opublikowane przez: Agata Erm | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:15:18 | Data modyfikacji: 2014-05-29 10:16:38.
Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:15:18
Data modyfikacji: 2014-05-29 10:16:38
Opublikowane przez: Agata Erm