Załatwianie Spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

SPOSOBY  PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

  • telefonicznie/fax: 32 2213552
  • listownie: Przedszkole  Nr6 "Zdrowe Jagódki" ul. Mikołowska 128, 43-180 Orzesze-Zawiść
  • e-mail: p6orzesze@op.pl
  • osobiście, w godzinach pracy przedszkola - u dyrektora placówki.

 

Sprawy wychowawczo-opiekuńcze dotyczące dzieci rodzice lun opiekunowie prawni magą załatwiać osobiście z nauczycielami opiekującymi się danym oddziałem.

 

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą skarg i wniosków.

 

 

 

Opublikowane przez: Agata Erm | Data wprowadzenia: 2014-08-04 10:49:45.
Data wprowadzenia: 2014-08-04 10:49:45
Opublikowane przez: Agata Erm