> Załatwianie Spraw

Załatwianie Spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

SPOSOBY  PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

  • telefonicznie/fax: 32 2213552
  • listownie: Przedszkole  Nr6 "Zdrowe Jagódki" ul. Mikołowska 128, 43-180 Orzesze-Zawiść
  • e-mail: p6orzesze@op.pl
  • osobiście, w godzinach pracy przedszkola - u dyrektora placówki.

 

Sprawy wychowawczo-opiekuńcze dotyczące dzieci rodzice lun opiekunowie prawni magą załatwiać osobiście z nauczycielami opiekującymi się danym oddziałem.

 

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą skarg i wniosków.

 

 

 

Opublikowane przez: Agata Erm | Data wprowadzenia: 2014-08-04 10:49:45.
Data wprowadzenia: 2014-08-04 10:49:45
Opublikowane przez: Agata Erm
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl