> Zamówienia publiczne - przetargi

Zamówienia publiczne - przetargi

Budowa kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej

Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana i wyjaśnienie SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:01:35 | Data modyfikacji: 2015-02-26 10:17:18.
Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:01:35
Data modyfikacji: 2015-02-26 10:17:18
Autor: Wiesław Klar
ObowižEzuje od: 2014-06-17
Opublikowane przez: Ewelina Gawlik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl