> Zamówienia publiczne - przetargi

Zamówienia publiczne - przetargi

Budowa kontenerowej stacji zlewnej ścieków
dowożonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia BZP (15.07)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2014-07-09 14:08:21 | Data modyfikacji: 2015-02-26 10:17:22.
Data wprowadzenia: 2014-07-09 14:08:21
Data modyfikacji: 2015-02-26 10:17:22
Autor: Wiesław Klar
Opublikowane przez: Ewelina Gawlik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl