> Regulaminy

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza

w Orzeszu – Gardawicach

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi
Regulamin wynagradzania nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro

 

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Justyna Kret | Data wprowadzenia: 2014-05-28 08:46:35 | Data modyfikacji: 2015-09-22 10:43:56.
 
PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 3 w Orzeszu - Gardawicach.docx

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Barbara Tkocz | Data wprowadzenia: 2015-04-14 09:28:12 | Data modyfikacji: 2015-09-22 10:43:56.
 
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 3 w Orzeszu - Gardawicach.odt

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Celina Chmiel | Data wprowadzenia: 2015-04-14 09:30:15 | Data modyfikacji: 2017-03-16 09:49:46.
 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego G3.doc

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Celina Chmiel | Data wprowadzenia: 2015-04-14 09:31:20 | Data modyfikacji: 2016-04-04 08:04:50.
 
Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 3 w Orzeszu - Gardawicach.doc

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Justyna Kret | Data wprowadzenia: 2015-09-22 10:47:59 | Data modyfikacji: 2015-09-22 10:53:10.
Data wprowadzenia: 2015-09-22 10:47:59
Data modyfikacji: 2015-09-22 10:53:10
Autor: Justyna Kret
Opublikowane przez: Monika Malcher
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl