Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza

w Orzeszu – Gardawicach

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi
Regulamin wynagradzania nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro

 

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Justyna Kret | Data wprowadzenia: 2014-05-28 08:46:35 | Data modyfikacji: 2015-09-22 10:43:56.
 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 3 w Orzeszu - Gardawicach.docx

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Barbara Tkocz | Data wprowadzenia: 2015-04-14 09:28:12.
 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 3 w Orzeszu - Gardawicach.odt

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Celina Chmiel | Data wprowadzenia: 2015-04-14 09:30:15 | Data modyfikacji: 2017-03-16 09:49:46.
 Regulamin Samorządu Uczniowskiego G3.doc

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Celina Chmiel | Data wprowadzenia: 2015-04-14 09:31:20 | Data modyfikacji: 2016-04-04 08:04:50.
 Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 3 w Orzeszu - Gardawicach.doc

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Justyna Kret | Data wprowadzenia: 2015-09-22 10:47:59 | Data modyfikacji: 2015-09-22 10:53:10.
Data wprowadzenia: 2015-09-22 10:47:59
Data modyfikacji: 2015-09-22 10:53:10
Autor: Justyna Kret
Opublikowane przez: Monika Malcher