Rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzone w Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Orzeszu – Gardawicach:

 • Ewidencja akt osobowych;
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły;
 • Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego;
 • Ewidencja urlopowa;
 • Ewidencja chorobowa;
 • Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia nauczycielskiego;
 • Rejestr wydanych kart rowerowych;
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
 • Rejestr korespondencji;
 • Rejestr delegacji;
 • Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej;
 • Księga ewidencji dzieci;
 • Księga uczniów;
 • Księgi inwentarzowe;
 • Księga zastępstw;
 • Księga druków ścisłego zarachowania;
 • Księga obiektu;
 • Księga kontroli;
 • Arkusze ocen;
 • Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 • Zarządzenia dyrektora szkoły;
 • Archiwum dokumentacji szkoły.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

 

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Barbara Tkocz | Data wprowadzenia: 2014-05-26 09:15:52.
Klauzula informacyjna zgodna z RODO.
 RODO.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Dziuba | Data wprowadzenia: 2018-05-24 20:21:10.
Data wprowadzenia: 2018-05-24 20:21:10
Opublikowane przez: Krzysztof Dziuba