Załatwianie Spraw

Sposoby załatwiania spraw w Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza
w Orzeszu – Gardawicach

• Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet pedagoga szkolnego.


• Godziny przyjmowania interesantów:

Dyrektor szkoły – przyjmowanie skarg i wniosków: Poniedziałki 8.00 – 15.30


Sekretariat: Pon. – Pt. 7:30 – 15:30


Pedagog szkolny – konsultacje dla rodziców: Środa 15:00 – 16:00

 

W pilnych sprawach codziennie po uzgodnieniu telefonicznym.

 

• Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:


- Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz pracownicy administracji.


- Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.


- Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.


- Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.


- Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.


- Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.


- Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu i stopnia pilności.

 

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Justyna Kret | Data wprowadzenia: 2014-05-26 09:46:14 | Data modyfikacji: 2015-09-22 11:32:20.
Data wprowadzenia: 2014-05-26 09:46:14
Data modyfikacji: 2015-09-22 11:32:20
Autor: Justyna Kret
Opublikowane przez: Monika Malcher