Status Prawny

Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Sienkiewicza w Orzeszu – Gardawicach jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Orzesze.


Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Dziuba | Autor: Justyna Kret | Data wprowadzenia: 2018-06-03 17:34:59.
Data wprowadzenia: 2018-06-03 17:34:59
Autor: Justyna Kret
ObowižEzuje od: 2018-09-01
Opublikowane przez: Krzysztof Dziuba