> Status Prawny

Status Prawny

Status prawny

STATUS PRAWNY


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu-Zazdrości  jest szkołą publiczną, sześcioklasową w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, przyjmujący dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Organem prowadzącym szkołę jest gmina Orzesze.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.

 
 

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Spyra | Autor: Dyrektor | Data wprowadzenia: 2014-05-30 12:07:54 | Data modyfikacji: 2014-05-30 12:26:32.
Data wprowadzenia: 2014-05-30 12:07:54
Data modyfikacji: 2014-05-30 12:26:32
Autor: Dyrektor
ObowižEzuje od: 2014-05-30
Opublikowane przez: Katarzyna Spyra
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl