Informacje o majątku

Informacja o majątku

 

                                                           Środki trwałe i ich umorzenia wg stanu na 31.12.2013r.

 

                                                                     Szkoła Podstawowa nr 5 Orzesze-Zazdrość

 

 

Jednostka

Grunty

„0”

Budynki i obiekty pomocnicze

„1”

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

„2”

Kotły i maszyny energetyczne

„3”

Maszyny i urządzenia ogólnego

stosowania

„4”

Narzędzia,  przyrządy,

ruchomości i wyposażenie

„8”

Razem

 

 

 

SP 5

O-Zazdrość

327 500,00

1 912 339,70

0,00

150 176,91

0,00

17 344,19

2 407 360,80

0,00

573 720,43

0,00

33 289,20

0,00

12 257,06

619 266,69

 

 

 

 Zestawienie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych

wg stanu na 31.12.2013rok.

 

 

Placówka

Konto 013 Pozostałe srodki trwałe

Konto 014 Księgozbiory

020 Wartości niematerialne i prawne

SP 5 Orzesze-Zazdrość

121 609,66

7 946,89

5 248,22

 

 

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Spyra | Autor: Dyrektor | Data wprowadzenia: 2014-05-30 12:35:15 | Data modyfikacji: 2014-07-02 18:22:41.
Data wprowadzenia: 2014-05-30 12:35:15
Data modyfikacji: 2014-07-02 18:22:41
Autor: Dyrektor
ObowižEzuje od: 2014-05-30
Opublikowane przez: Katarzyna Spyra