> Rejestry i archiwa

Rejestry i archiwa

Rejestry i archiwa
 

Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzone

w Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu-Zazdrości


•Ewidencja akt osobowych;
•Księga ewidencji dzieci;
•Księga ewidencji uczniów
•Rejest aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych;
•Ewidencja wydanych świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej;
•Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej;
•Księgi inwentarzowe;
•Księga zastępstw;
•Rejestr wydanych kart rowerowych;
•Rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
•Rejestr wydawanych zaświadczeń;
•Rejestr korespondencji;
•Księga druków ścisłego zarachowania;
•Archiwum dokumentacji szkoły.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Spyra | Autor: Dyrektor | Data wprowadzenia: 2014-05-30 12:10:45 | Data modyfikacji: 2014-05-30 12:11:02.
Data wprowadzenia: 2014-05-30 12:10:45
Data modyfikacji: 2014-05-30 12:11:02
Autor: Dyrektor
ObowižEzuje od: 2014-05-30
Opublikowane przez: Katarzyna Spyra
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl