Informacje o majątku

Środki trwałe SP2 wg stanu na 31.12.2013 rok

Grunty - 132 410,26


Budynki i obiekty pomocnicze - 1 547 209, 75


Obiekty inżynierii ladowej i wodnej - 0,00


Kotły i maszyny energetyczne - 6 254,39


Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania - 0,00


Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 3 160,80


                                                    Razem: 1 689 035,20

 

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: Dyrekcja SP2 Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-05-29 14:45:24 | Data modyfikacji: 2014-05-29 14:50:24.
Pozostałe środki trwałe SP2 wg stanu na
31.12.2013 rok.

Pozostałe środki trwałe - 122 293,04


Księgozbiory - 27 608,70


Wartości niematerialne i prawne - 1 336,39

 

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: Dyrekcja SP2 Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-05-29 14:48:48 | Data modyfikacji: 2014-05-29 14:51:00.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: dyr. E. Mach | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:57:45.
Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:57:45
Autor: dyr. E. Mach
Opublikowane przez: Katarzyna Tracz