> Dokumenty kontroli

Dokumenty kontroli

Protokół kontroli przepr. przez Państw. Powiat.
Inspektorat Sanitarny
 
pk ppis.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Świerkot | Autor: Jarosław Świerkot | Data wprowadzenia: 2014-05-31 12:06:33 | Data modyfikacji: 2014-05-31 13:34:16.
Protokół kontroli "Szkoła Twego dziecka"
 
protokol kontroli szkola dziecka.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Świerkot | Data wprowadzenia: 2014-05-31 12:09:03 | Data modyfikacji: 2014-05-31 13:32:51.
Protokół kontroli doraźnej (Kuratorium Oświaty
w Katowicach)
 
protokol kontroli doraznej.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Świerkot | Data wprowadzenia: 2014-05-31 12:10:37 | Data modyfikacji: 2014-05-31 13:31:41.
Protokół kontroli w zakresie wyboru
podręczników
 

Opublikowane przez: Jarosław Świerkot | Data wprowadzenia: 2014-05-31 12:12:05 | Data modyfikacji: 2014-05-31 13:35:35.
Protokół kontroli sanitarnej
 
protokol kontroli sanitarnej.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Świerkot | Data wprowadzenia: 2014-05-31 12:13:07 | Data modyfikacji: 2014-05-31 13:36:25.
SP2 Raport z ewaluacji SP-2 Orzesze 2015
 
SP2 Raport z ewaluacji SP-2 Orzesze 2015.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: Krystyna Pietryja-Grigorijew, Iwona Fit | Data wprowadzenia: 2015-03-17 19:05:54 | Data modyfikacji: 2014-05-31 13:36:25.
SP2 Protokół kontroli sanitarnej 29.10.2014
 
SP2 Kontrola sanitarna.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: inż. Danuta Pitner, mgr Jolanta Bochenek | Data wprowadzenia: 2015-03-17 19:15:31 | Data modyfikacji: 2015-05-03 19:17:28.
SP2 Opinia techniczna. 5-letni przegląd stanu
technicznego budynku
 
przegląd budynku 2015.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: Inspektor Nadzoru Budowlanego Henryk Witek | Data wprowadzenia: 2015-05-03 19:12:16 | Data modyfikacji: 2015-05-03 19:17:28.
Data wprowadzenia: 2015-05-03 19:12:16
Autor: Inspektor Nadzoru Budowlanego Henryk Witek
Opublikowane przez: Katarzyna Tracz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl