> Status Prawny

Status Prawny

Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu jest szkołą publiczną, sześcioklasową w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.


Organem prowadzacym szkołę jest gmina Orzesze.


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach delegatura w Rybniku.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: Dyrekcja SP2 w Orzeszu | Data wprowadzenia: 2014-05-25 21:38:41 | Data modyfikacji: 2014-05-26 19:45:54.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: dyr. E. Mach | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:56:31 | Data modyfikacji: 2014-05-26 19:45:54.
Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:56:31
Autor: dyr. E. Mach
Opublikowane przez: Katarzyna Tracz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl