Status Prawny

Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu jest szkołą publiczną, sześcioklasową w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.


Organem prowadzacym szkołę jest gmina Orzesze.


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach delegatura w Rybniku.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: Dyrekcja SP2 w Orzeszu | Data wprowadzenia: 2014-05-25 21:38:41 | Data modyfikacji: 2014-05-26 19:45:54.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: dyr. E. Mach | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:56:31.
Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:56:31
Autor: dyr. E. Mach
Opublikowane przez: Katarzyna Tracz