Rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz archiwa
 prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2
im. Stanisława Moniuszki 
w Orzeszu

 

 1. Ewidencja akt osobowych.
 2. Księga ewidencji dzieci.
 3. Księga ewidencji uczniów.
 4. Rejest aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
 5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej.
 6. Księgi inwentarzowe.
 7. Księga zastępstw.
 8. Rejestr wydanych kart rowerowych.
 9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
 10. Księga druków ścisłego zarachowania.
 11. Rejestr wypadków.
 12. Rejestr delegacji.
 13. Rejestr faktur.
 14. Rejestr korespondencji.
 15. Zeszyt wyjść.
 16. Archiwum dokumentacji szkoły.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: Dyrekcja SP2 w Orzeszu | Data wprowadzenia: 2014-05-26 19:55:37 | Data modyfikacji: 2014-05-27 19:58:15.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: dyr. E. Mach | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:58:09.
Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:58:09
Autor: dyr. E. Mach
Opublikowane przez: Katarzyna Tracz