> Regulaminy

Regulaminy

Regulaminy SP2

regulamin czytelni szkolnej sp2.pdf

regulamin wypożyczalni szkolnej sp2.pdf

regulamin pracowni multimedialnej sp2.pdf

REGULAMIN PRACY SZKOŁY SP2.pdf

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SP2.pdf

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ SP2.pdf

 
REGULAMIN_ŚWIETLICY_SZKOLNEJ_PRZY_SP2_W_ORZESZU_13-14.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: Dyrekcja SP2 w Orzeszu | Data wprowadzenia: 2014-05-26 20:11:35 | Data modyfikacji: 2014-05-27 19:53:58.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: dyr. E. Mach | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:57:28 | Data modyfikacji: 2014-05-27 19:53:58.
SP2 Szkolny program profilaktyki
 
SP2 Szkolny program profilaktyki.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: dyr. Ewa Mach | Data wprowadzenia: 2015-03-17 18:57:11 | Data modyfikacji: 2015-03-17 18:58:39.
SP2 Szkolny program wychowawczy 2014-2015
 
SP2 Szkolny program wychowawczy 2014-2015.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: dyr. Ewa Mach | Data wprowadzenia: 2015-03-17 19:00:43 | Data modyfikacji: 2015-03-17 18:58:39.
SP2 Szkolny program wychowawczy na lata 2015-2018
 
SP2 Szkolny program wychowawczy na lata 2015-2018

Opublikowane przez: Katarzyna Tracz | Autor: mgr B. Grabowska, dyrektor SP2 Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-01-24 17:21:27 | Data modyfikacji: 2015-03-17 18:58:39.
Data wprowadzenia: 2017-01-24 17:21:27
Autor: mgr B. Grabowska, dyrektor SP2 Orzesze
Opublikowane przez: Katarzyna Tracz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl