> Status prawny

Status prawny

Status Prawny

Przedszkole nr 3 w Orzeszu-Zawadzie im. „Tęczowy Promyk”  jest oświatową jednostką budżetową gminy nadzorowaną przez Burmistrza Miasta Orzesze.


Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Na czele przedszkola stoi dyrektor.

Podstawy prawne działania stanowią:

1. Ustawa o systemie oświaty

2. Karta Nauczyciela

3. Kodeks Pracy

4. Ustawa o pracownikach samorządowych

5. Statut Przedszkola nr 3 w Orzeszu –Zawadzie im. "Tęczowy Promyk”.

 

 

Opublikowane przez: Justyna Bojdoł | Data wprowadzenia: 2014-05-27 18:57:05 | Data modyfikacji: 2014-05-29 16:16:14.

Zobacz:
 Przedmiot działalności .  Tryb działania . 
Data wprowadzenia: 2014-05-27 18:57:05
Data modyfikacji: 2014-05-29 16:16:14
Opublikowane przez: Justyna Bojdoł
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl