Plan Przychodów.jpg

Opublikowane przez: Agata Drażyk | Data wprowadzenia: 2014-05-28 19:00:57 | Data modyfikacji: 2014-05-28 19:03:50.
 Plan wydatków.jpg

Opublikowane przez: Agata Drażyk | Data wprowadzenia: 2014-05-28 19:02:31.
Plan finansowy dochodów na 2015 r.
 Plan finansowy dochodów w P-3 W Orzeszu-Zawadzie na 2015 r.pdf

Opublikowane przez: Agata Drażyk | Data wprowadzenia: 2016-10-31 08:10:38.
Plan finansowy wydatków na 2015 r.
 Plan finansowy wydatków w P-3 W Orzeszu-Zawadzie na 2015 r.pdf

Opublikowane przez: Agata Drażyk | Data wprowadzenia: 2016-10-31 08:11:46.
Plan finansowy dochodów na 2016 r.
 Plan finansowy dochodów w P-3 W Orzeszu-Zawadzie na 2016 r.pdf

Opublikowane przez: Agata Drażyk | Data wprowadzenia: 2016-10-31 08:13:02.
Plan finansowy wydatków na 2016 r.
 Plan finansowy wydatków w P-3 W Orzeszu-Zawadzie na 2016 r.pdf

Opublikowane przez: Agata Drażyk | Data wprowadzenia: 2016-10-31 08:14:01.
 Plan finansowy dochodów w P-3 W Orzeszu-Zawadzie na 2017 r.pdf

Opublikowane przez: Agata Drażyk | Data wprowadzenia: 2018-11-12 19:01:20.
 Plan finansowy dochodów w P-3 W Orzeszu-Zawadzie na 2018r.pdf

Opublikowane przez: Agata Drażyk | Data wprowadzenia: 2018-11-12 19:02:26.
Data wprowadzenia: 2018-11-12 19:02:26
Opublikowane przez: Agata Drażyk