Kierownictwo

DYREKTOR JEDNOSTKI
________________________________________
mgr Halina Strokol
- nauczyciel dyplomowany -


kwalifikacje:
- Wychowanie przedszkolne
- Nauczanie początkowe
- Organizacja i zarządzanie w oświacie

 

Opublikowane przez: Justyna Bojdoł | Autor: Halina Strokol | Data wprowadzenia: 2014-05-28 18:00:56 | Data modyfikacji: 2014-05-29 16:16:44.

Zobacz:
 Zarządzenia dyrektora . 
Data wprowadzenia: 2014-05-28 18:00:56
Data modyfikacji: 2014-05-29 16:16:44
Autor: Halina Strokol
Opublikowane przez: Justyna Bojdoł