Rejestry i archiwa

Rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 8 
im. Bolesława Chrobrego w Orzeszu- Mościskach

W Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu- Mościskach prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • Ewidencja akt osobowych;
 • Księga ewidencji dzieci;
 • Księga ewidencji uczniów
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych;
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej;
 • Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej;
 • Księgi inwentarzowe;
 • Księga zastępstw;
 • Rejestr wydanych kart rowerowych;
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
 • Rejestr delegacji;
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń.
 

Opublikowane przez: Anna Pietrzyk | Autor: Beata Kałwak | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:06:11 | Data modyfikacji: 2016-06-16 22:16:55.
Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:06:11
Data modyfikacji: 2016-06-16 22:16:55
Autor: Beata Kałwak
Opublikowane przez: Anna Pietrzyk